Bibliografia
1) Amnesty International „Kampania przeciwko łamaniu praw człowieka w Stanach Zjednoczonych Ameryki” http://www.amnesty.org.pl
2) Andrejew Igor „Kodeks karny. Krótki komentarz” PWN 1981
3) Andrejew Igor „Polskie prawo karne w zarysie” Warszawa 1983 r.
4) Bafia Jerzy „Kodeks karny. Komentarz” Warszawa 1977 r.
5) Bardach Juliusz „Historia państwa i prawa polskiego” PWN 1985 r.
6) Bartula Piotr „Kara śmierci – powracający dylemat” Znak 1998 r.
7) Bartula Piotr „Podważenie abolicjonizmu w dziesięć minut” Kapitalista Powszechny nr 4(68)
8) Beccaria Cesare "O przestępstwach i karach" Warszawa 1958 r.
9) Chmielnicki Adam „Kara śmierci w średniowiecznym prawie polskim – wybrane zagadnienia” http://priv7.onet.pl/brpp/kara/htm
10) Cieślak M. „Problemy kary śmierci” PiP 12/1966
11) Filas Agnieszka, Januszewski Radosław, Macieja Dorota „Zbrodnia i kara” Wprost 6 lipca 1997 r.
12) Gardocki Lech „Prawo karne” C.H. Beck 1999 r.Świda Witold „Prawo karne” PWN 1986 r.
13) Grajewski Henryk „Kara śmierci w polskim prawie karnym do połowy XIV w.”
14) Grześkowiak Alicja „Kara śmierci w polskim prawie karnym” Warszawa 1982 r.
15) Jasiński Jerzy „Głos przeciw karze śmierci” PiP 9 – 12/1981 r.
16) Lernell L. "Podstawowe zagadnienia penologii" Warszawa 1977 r.
17) Marek A. „Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki” Warszawa 1977 r.
18) Mącior Władysław „Kara śmierci jako ultima ratio” PiP 9-12/1981 r.
19) Mintera Monika i Zubik Marek „Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych” Warszawa 1998 r.
20) Nowicka – Włodarczyk Ewa „Kara śmierci” Kraków 1998 r.
21) Poklewski – Koziełł K. „Wokół postulatu zniesienia kary śmierci w Polsce” PiP 2/1988
22) „Projekt Kodeksu Karnego. Uzasadnienie.” Warszawa 1968
23) Rzeczpospolita nr 30 z dnia 05.02.1998 „Egzekucja Karli Faye Tucker”
24) Sójka-Zielińska Katarzyna "Historia prawa" Warszawa 1993 r.
25) Sczaniecki Michał „Powszechna historia państwa i prawa” Warszawa PWN 1973 r.
26) Świda Witold „Prawo Karne” PWN 198627) Warylewski J. „Kara śmierci – fakty” http://panda.bg.univ.gda.pl/~waryl/fakty.htm 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych